Velkommen til Greenklima

Ring for rådgivning eller et uforpligtende tilbud på +45 8173 0199
Du kan også skrive til os her eller sende en mail på jk@greenklima.dk og vi vender tilbage hurtigst muligt

CO2 findes i luften

CO2 kaldes for kuldioxid eller carbondioxid og er et kemisk stof. Man kan ikke se eller lugte CO2 som er en gas der findes naturligt i jordens atmosfære, da det bl.a. opstår efter forbrænding af kulbrinter, fotosyntese og respiration.

Nå et menneske udånder bliver der ca. udsendt 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr. dag, og man kan ikke undgå at det også optræder i indeklimaet, da vi dagligt forbruger ilt og afgiver kuldioxid (CO2) og mange andre stoffer gennem ånde og sved. Det kan i sidste ende resultere i ubehag i form af hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Grænseværdier

Man vil typisk kunne finde en koncentration af CO2 i luften på ca. 0,038% pr. m3 (380 ppm) men det kan variere alt efter årstiden.
Derfor har Arbejdstilsynet sat en grænseværdi for hvor meget CO2-indhold der må være i luften pr. 1000 ppm.

Erhvervs og Byggestyrelsen beretter at der inden for den kommende fremtid sendes et bygningsrelement i høring, hvor man i lighed med Arbejdstilsynet ønsker at fastsætte en grænseværdi på 1000 ppm.
Læs mere her om grænseværdier

Ventilation er løsningen

Den bedste løsning for at forbedre luften i et lokale er ved hyppig udluftning.

Det kan man gøre på to måder. Enten kan man ved aktiv udluftningsadfærd ændre kvaliteten af luften i lokalet, men hvad gør man hvis luften er beklumret i lokalet? Dels kan det være nok at holde de nødvendige udluftninger ved at åbne vinduerne. Den anden mulighed er ved at se på en mekanisk ventilation i bygningen. Det er tilstrækkeligt og kan reguleres som man ønsker.

Man skal dog være lidt mere påpasselig med hyppig udluftning om vinteren. Det kan typisk give kuldegener og træk hvis man holder vinduerne åbne i en længere periode, og det skaber andre udfordringer i indeklimaet. Derfor bør du overveje hvordan du vil håndtere jeres indeklima.